Ny viktig informasjon angående Herpesutbruddet fra NRYF

Mattilsynet har tidligere frarådet reiseaktivitet for alle hester som har deltatt på Norwegian Horse Festival. Mattilsynet vil nå ikke utstede helseattester for utenlandsreiser til hester som har deltatt på stevnet i Lillestrøm. På bakgrunn av den påviste herpessmitten, har Norges Rytterforbund, i samråd med NRYFs kontaktveterinær Odd Magnus Knævelsrud, i dag besluttet følgende i forbindelse med internasjonal stevnedeltagelse der forbundet melder på ekvipasjer:
• NRYF krever egenerklæringsskjema fra alle som ønsker å delta på internasjonale stevner inntil videre.
• Fra og med i dag melder ikke NRYF ekvipasjer til internasjonale stevner, som foregår i perioden frem til 17.mars. Dette gjelder hester som har vært innom Norwegian Horse Festival og/eller står oppstallet eller har vært i kontakt med hester som har vært på Norwegian Horse Festival i Lillestrøm.
Se ellers vedlagte nyhetssak som vil publiseres på rytter.no i dag!

 

Viktig informasjon vedrørende herpesviruset (004)

 

 

Viktig informasjon fra Norges rytterforbund ang. det pågående herpesvirus utbruddet

Basert på FEIs anbefalinger og tiltakene som gjøres i Danmark, så legger Norges Rytterforbund seg på samme linje slik at vi er samkjørte i Skandinavia.

For arrangører og staller som vurderer arrangement, betyr det følgende:

  • Norges Rytterforbund vil på det sterkeste anbefale at staller som har hester fra stevnet på Lillestrøm avlyser sine arrangement som innebærer trafikk av hester utenfra frem til og med 17. mars. Dette gjelder stevner, samlinger, treninger og aktiviteter med hest.
  • Arrangører med staller som ikke har hester fra stevnet i Lillestrøm, kan selv vurdere om de skal gjennomføre sine arrangementer, men bør ha fokus på gode smitteforebyggende tiltak og vise aktsomhet.

Vi har et kollektivt ansvar for å hindre ytterligere smittespredning, og det er viktig at vi nå alle setter hestehelsen og hestevelferd i fokus!

Se ellers vedlagte nyhetssak som vil publiseres i dag!

Odd Magnus Knævelsrud
Kontaktveterinær
Norges Rytterforbund

Informasjon på Mattilsynets hjemmeside

Ta ellers kontakt med lokal veterinær og mattilsynet vedrørende spørsmål og informasjon!

 

Viktig informasjon vedrørende herpesviruset (004)

Fengur sitt styre 2019

Leder: Mathilde Rosenvinge Høyem e-post: mathilderh@hotmail.com

Nestleder : Marit Fliflet, Gausdal

Kasserer: Magdalene Storsveen e-post: magdalene_storsveen@hotmail.com

Sekretær: Ina K. Wickmann e-post: ina.k.wickmann@gmail.com

Styremedlem : Stine Studsrød

Ungdomsrepresentant : Ida Christence Kval. e-post: idachristence@gmail.com 

Vara: Monica Hjelle

Revisor: Nina Rokvam

Revisor: Svein Fyksen. E-post: svfykse@online.no

 

Minner om årsmøte 2019, med valgkomiteens innstilling

Innkalling til Årsmøte i Fengur Islandshestforening, 2019

Dato: 22.januar 2019
Sted : Havrebua
Kl 1900

Saker:
1) Registrering av stemmeberettigede
2) Velge dirigent og 2 representanter til å skrive under protokollen
3) Godkjenning Innkalling og saksliste
4) Behandle foreningens årsmelding
5) Behandle foreningens regnskap i revidert stand
6) Kontingent 2020
7) Behandle innkomne forslag
11) Valg

Det blir foredrag om førstehjelp på hest og hva det er lurt å ha i stallapoteket, med veterinær Tor Formo rett etter årsmøtet.
____________________________________________________________________

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøte i Fengur 2019

 

Leder (NY for 1 år): Mathilde R. Høyem, Lillehammer

Nestleder (NY for 1 år): Marit Fliflet, Gausdal

Sekretær (ikke på valg): Ina K. Wickmann, Gausdal

Kasserer (ikke på valg): Magdalene Storsveen, Ringebu

Styremedlem (NY for 2 år): Stine Studsrød, Lillehammer

Ungdomsrepresentant (NY for 2 år): Ida Christence Kval, Lillehammer

Vara (NY for 2 år): Monica Hjelle, Dovre

Revisor (ikke på valg): Nina Rokvam, Gausdal

Revisor (NY for 2 år): Svein Fyksen, Gausdal

 

Valgkomite (ikke på valg): Nina Berglund Ringerud, Østre Toten og Gunhild Haugum, Ringebu

 

Valgperiode for nestleder er normalt 2 år, men for å sikre en god balanse i forhold til utskiftninger i styret ved neste valg,  har valgkomiteen satt 1 år for nestleder denne perioden.

DET BLIR SERVERT KAFFE/TE OG KAKE.
Vel møtt!
Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.
Hilsen Styret

 

Innkalling til Årsmøte i Fengur Islandshestforening, 2019

Dato: 22.januar 2019
Sted : Havrebua
Kl 1900

Saker:
1) Registrering av stemmeberettigede
2) Velge dirigent og 2 representanter til å skrive under protokollen
3) Godkjenning Innkalling og saksliste
4) Behandle foreningens årsmelding
5) Behandle foreningens regnskap i revidert stand
6) Kontingent 2020
7) Behandle innkomne forslag
11) Valg

Det blir et foredrag med veterinær Tor Formo rett etter årsmøtet.

INNKOMNE FORSLAG MÅ VÆRE INNSENDT TIL STYRET SENEST 7. JANUAR.

DET BLIR SERVERT KAFFE/TE OG KAKE.

Vel møtt!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.

Hilsen Styret