Fengur sitt styre 2019

Leder: Mathilde Rosenvinge Høyem e-post: mathilderh@hotmail.com

Nestleder : Marit Fliflet, Gausdal

Kasserer: Magdalene Storsveen e-post: magdalene_storsveen@hotmail.com

Sekretær: Ina K. Wickmann e-post: ina.k.wickmann@gmail.com

Styremedlem : Stine Studsrød

Ungdomsrepresentant : Ida Christence Kval. e-post: idachristence@gmail.com 

Vara: Monica Hjelle

Revisor: Nina Rokvam

Revisor: Svein Fyksen. E-post: svfykse@online.no

 

Minner om årsmøte 2019, med valgkomiteens innstilling

Innkalling til Årsmøte i Fengur Islandshestforening, 2019

Dato: 22.januar 2019
Sted : Havrebua
Kl 1900

Saker:
1) Registrering av stemmeberettigede
2) Velge dirigent og 2 representanter til å skrive under protokollen
3) Godkjenning Innkalling og saksliste
4) Behandle foreningens årsmelding
5) Behandle foreningens regnskap i revidert stand
6) Kontingent 2020
7) Behandle innkomne forslag
11) Valg

Det blir foredrag om førstehjelp på hest og hva det er lurt å ha i stallapoteket, med veterinær Tor Formo rett etter årsmøtet.
____________________________________________________________________

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøte i Fengur 2019

 

Leder (NY for 1 år): Mathilde R. Høyem, Lillehammer

Nestleder (NY for 1 år): Marit Fliflet, Gausdal

Sekretær (ikke på valg): Ina K. Wickmann, Gausdal

Kasserer (ikke på valg): Magdalene Storsveen, Ringebu

Styremedlem (NY for 2 år): Stine Studsrød, Lillehammer

Ungdomsrepresentant (NY for 2 år): Ida Christence Kval, Lillehammer

Vara (NY for 2 år): Monica Hjelle, Dovre

Revisor (ikke på valg): Nina Rokvam, Gausdal

Revisor (NY for 2 år): Svein Fyksen, Gausdal

 

Valgkomite (ikke på valg): Nina Berglund Ringerud, Østre Toten og Gunhild Haugum, Ringebu

 

Valgperiode for nestleder er normalt 2 år, men for å sikre en god balanse i forhold til utskiftninger i styret ved neste valg,  har valgkomiteen satt 1 år for nestleder denne perioden.

DET BLIR SERVERT KAFFE/TE OG KAKE.
Vel møtt!
Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.
Hilsen Styret

 

Innkalling til Årsmøte i Fengur Islandshestforening, 2019

Dato: 22.januar 2019
Sted : Havrebua
Kl 1900

Saker:
1) Registrering av stemmeberettigede
2) Velge dirigent og 2 representanter til å skrive under protokollen
3) Godkjenning Innkalling og saksliste
4) Behandle foreningens årsmelding
5) Behandle foreningens regnskap i revidert stand
6) Kontingent 2020
7) Behandle innkomne forslag
11) Valg

Det blir et foredrag med veterinær Tor Formo rett etter årsmøtet.

INNKOMNE FORSLAG MÅ VÆRE INNSENDT TIL STYRET SENEST 7. JANUAR.

DET BLIR SERVERT KAFFE/TE OG KAKE.

Vel møtt!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.

Hilsen Styret

Fra valgkomiteen, valg 2019

Årsmøte 2019 blir 22. januar, og valgkomiteen er i gang med arbeidet sitt. Følgende verv skal fylles:
Leder – for ett år
Styremedlem – for to år
Ungdomsrepresentant (13-25 år) – for to år
Revisor – for to år

Følgende er ikke på valg i 2019:
Nestleder Katrine Hoff – til 2020
Sekretær Ina Kyrkjebø Wickmann – til 2020
Kasserer Magdalene Storsveen – til 2020
Varamedlem Mathilde Rosenvinge Høyem – til 2020

Vi vil gjerne ha innspill fra medlemmene på aktuelle kandidater. Send innspill på messenger til Nina Berglund Ringerud eller Gunhild Haugum, INNEN 15. DESEMBER.

Hilsen valgkomiteen.