Fra valgkomiteen, valg 2019

Årsmøte 2019 blir 22. januar, og valgkomiteen er i gang med arbeidet sitt. Følgende verv skal fylles:
Leder – for ett år
Styremedlem – for to år
Ungdomsrepresentant (13-25 år) – for to år
Revisor – for to år

Følgende er ikke på valg i 2019:
Nestleder Katrine Hoff – til 2020
Sekretær Ina Kyrkjebø Wickmann – til 2020
Kasserer Magdalene Storsveen – til 2020
Varamedlem Mathilde Rosenvinge Høyem – til 2020

Vi vil gjerne ha innspill fra medlemmene på aktuelle kandidater. Send innspill på messenger til Nina Berglund Ringerud eller Gunhild Haugum, INNEN 15. DESEMBER.

Hilsen valgkomiteen.

Årsmøte 2018

 
Hei alle sammen 🙂
Vi minner om årsmøte 2018 , i Havrebua på Stav , tirsdag 13. februar kl 1900. Ida Gillebo kommer og forteller fra FEIF sitt avlseminar på Island. Det blir spennende.
 
Vi vil samtidig minne om at du må ha betalt medlemskontingent for 2018 for å kunne stille til valg, ha talerett og for å ha stemmerett på årsmøtet. Du må i tilllegg ha vært medlem i minimum en måned. Dette er sjekket med Norges idrettsforbund, og deres reglement som er overordnet våre vedtekter. Det betyr at dersom du var medlem i 2017 og ikke har betalt årskontingent for 2018, så er du å anse som medlem fortsatt, men du har ikke stemme og talerett på årsmøtet. Dersom du har vært medlem i minimum en måned OG har betalt årskontingent for 2018 så har du stemme og talerett på årsmøtet.
 
Vi ønsker alle velkommen på Årsmøtet og håper å se mange av dere der. Det blir servert kaffe, te og kaker 🙂
 
vennlig hilsen styret

Innstilling fra valgkomiteen, Årsmøtet 2018

Leder:                                              Gunn Heidi Nilsson

Nestleder:                                      Katrine Hoff

Sekretær:                                        Ina K. Wickmann

Kasserer:                                        Magdalene Storsveen

Vara:                                                Mathilde R. Høyem

Revisor:                                          Nina Rokvam

Valgkomitee:                                 Gunhild Haugum og Nina Ringerud

Sittende verv (-2019)

Styremedlem:                               Sunniva Langmo

Ungdomsrepresentant:                  Heidi Stenseng

Revisor:                                          Marit N. Fliflet

 

18.01.2018

Helene Strøm Kraabøl

Ida Schübeler-Mogstad Gillebo

Innkalling til Årsmøte i Fengur Islandshestforening, 2018

Dato: 13. februar
Sted : Havrebua på Stav
Kl 1900

Saker:
1) Registrering av stemmeberettigede
2) Velge dirigent og 2 representanter til å skrive under protokollen
3) Godkjenning Innkalling og saksliste
4) Behandle foreningens årsmelding
5) Behandle foreningens regnskap i revidert stand
6) Kontingent 2019

7) Vedtektsendring § 10 Styrets sammensetning *
8) Behandle innkomne forslag
9) Valg

* Angående § 10 Styret

Slik står det nå:

 1. a) Leder velges for 1 år om gangen
 2. b) Nestleder (med sekretærfunksjon) Velges for 2 år om gangen.

5 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på tinget. Tinget kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det

er behov for.

Side 8 av 13

 1. c) Kasserer velges for 2 år om gangen
 2. d) 2 styremedlemmer. Velges for 2 år om gangen
 3. e) 1 varamedlem Velges for 2 år om gangen

Dette må vi endre slik at styrets sammensetning er i tråd med Norges Idrettsforbund sitt regelverk:

Forslag: Det endres til:

 1. Leder velges for 1 år om gangen
 2. Nestleder velges for 2 år om gangen
 3. Sekretær velges for 2 år om gangen
 4. Kasserer velges for 2 år om gangen
 5. Styremedlem velges for 2 år om gangen
 6. Ungdomsrepresentant velges for 2 år om gangen
 7. Ett varamedlem velges for 2 år om gangen.

Etter årsmøtet vil Ida Schübeler-Mogstad Gillebo holde et foredrag fra sin deltagelse på FEIF sitt avlsseminar.

Styret 2017 har bestått av:
Leder: Gunn Heidi Nilsson (på valg)
Sekretær: Gunhild Haugum (på valg)
Kasserer: Elin Fossum (på valg)
Styremedlem: Katrine Hoff (på valg)

Styremedlem: Sunniva Langmo ( Ikke på valg )
Ungdomsrepresentant: Heidi Stenseng (Ikke på valg)

Varamedlem: Ina Kyrkjebø Wickmann (Ikke på valg)
Revisorer: Marit N Fliflet (Ikke på valg)

Nina Rokvam ( På valg)

Valgkomite: Ida S.M Gillebo (På valg )

Helene Strøm Kråbøl ( På valg)

Turkomite har vært: Mathilde Rosenvinge Høyem, Marthe Sveen, Sunniva Langmo

Ansvarlig for hjemmesiden : Katrine Hoff

Valgkomiteens innstilling for 2018 blir ettersendt så fort den er klar.
INNKOMNE FORSLAG MÅ VÆRE INNSENDT TIL STYRET SENEST 29 januar.

DET BLIR SERVERT KAFFE/TE OG KAKE.

VELKOMMEN !!