Innkalling til Årsmøte i Fengur Islandshestforening, 2019

Dato: 22.januar 2019
Sted : Havrebua
Kl 1900

Saker:
1) Registrering av stemmeberettigede
2) Velge dirigent og 2 representanter til å skrive under protokollen
3) Godkjenning Innkalling og saksliste
4) Behandle foreningens årsmelding
5) Behandle foreningens regnskap i revidert stand
6) Kontingent 2020
7) Behandle innkomne forslag
11) Valg

Det blir et foredrag med veterinær Tor Formo rett etter årsmøtet.

INNKOMNE FORSLAG MÅ VÆRE INNSENDT TIL STYRET SENEST 7. JANUAR.

DET BLIR SERVERT KAFFE/TE OG KAKE.

Vel møtt!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.

Hilsen Styret

Comments are closed.