Styret

Styret består i 2017 av:

Leder: Gunn Heidi Nilsson, e-post: henilss@online.no

Sekretær: Gunhild Haugum: e-post: gunhild_haugum@hotmail.com

Kasserer: Elin Fossum e-post: elinfossum68@gmail.com

Ungdomsrepresentant: Heidi Stenseng e-post: hs__93@hotmail.com

Styremedlem og Webansvarlig: Katrine Hoff e-post: katrine.h.edvardsen@gmail.com

Styremedlem: Sunniva Langmo e-post: sunniva.langmo@gmail.com

Varamedlem: Ina K. Wickmann e-post: ina.k.wickmann@gmail.com

Revisorer: Marit Nordahl Fliflet og Nina Rokvam
Valgkomité: Ida Mogstad Gillebo og Helene Strøm

Turkomité: Mathilde Rosenvinge Høyem e-post: mathilderh@hotmail.com

Turkomité: Marte Sveen e-post: marte.sveen@gmail.com

Legg igjen en kommentar