Viktig informasjon fra Norges rytterforbund ang. det pågående herpesvirus utbruddet

Basert på FEIs anbefalinger og tiltakene som gjøres i Danmark, så legger Norges Rytterforbund seg på samme linje slik at vi er samkjørte i Skandinavia.

For arrangører og staller som vurderer arrangement, betyr det følgende:

  • Norges Rytterforbund vil på det sterkeste anbefale at staller som har hester fra stevnet på Lillestrøm avlyser sine arrangement som innebærer trafikk av hester utenfra frem til og med 17. mars. Dette gjelder stevner, samlinger, treninger og aktiviteter med hest.
  • Arrangører med staller som ikke har hester fra stevnet i Lillestrøm, kan selv vurdere om de skal gjennomføre sine arrangementer, men bør ha fokus på gode smitteforebyggende tiltak og vise aktsomhet.

Vi har et kollektivt ansvar for å hindre ytterligere smittespredning, og det er viktig at vi nå alle setter hestehelsen og hestevelferd i fokus!

Se ellers vedlagte nyhetssak som vil publiseres i dag!

Odd Magnus Knævelsrud
Kontaktveterinær
Norges Rytterforbund

Informasjon på Mattilsynets hjemmeside

Ta ellers kontakt med lokal veterinær og mattilsynet vedrørende spørsmål og informasjon!

 

Viktig informasjon vedrørende herpesviruset (004)

Comments are closed.