Minner om årsmøte 2019, med valgkomiteens innstilling

Innkalling til Årsmøte i Fengur Islandshestforening, 2019

Dato: 22.januar 2019
Sted : Havrebua
Kl 1900

Saker:
1) Registrering av stemmeberettigede
2) Velge dirigent og 2 representanter til å skrive under protokollen
3) Godkjenning Innkalling og saksliste
4) Behandle foreningens årsmelding
5) Behandle foreningens regnskap i revidert stand
6) Kontingent 2020
7) Behandle innkomne forslag
11) Valg

Det blir foredrag om førstehjelp på hest og hva det er lurt å ha i stallapoteket, med veterinær Tor Formo rett etter årsmøtet.
____________________________________________________________________

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøte i Fengur 2019

 

Leder (NY for 1 år): Mathilde R. Høyem, Lillehammer

Nestleder (NY for 1 år): Marit Fliflet, Gausdal

Sekretær (ikke på valg): Ina K. Wickmann, Gausdal

Kasserer (ikke på valg): Magdalene Storsveen, Ringebu

Styremedlem (NY for 2 år): Stine Studsrød, Lillehammer

Ungdomsrepresentant (NY for 2 år): Ida Christence Kval, Lillehammer

Vara (NY for 2 år): Monica Hjelle, Dovre

Revisor (ikke på valg): Nina Rokvam, Gausdal

Revisor (NY for 2 år): Svein Fyksen, Gausdal

 

Valgkomite (ikke på valg): Nina Berglund Ringerud, Østre Toten og Gunhild Haugum, Ringebu

 

Valgperiode for nestleder er normalt 2 år, men for å sikre en god balanse i forhold til utskiftninger i styret ved neste valg,  har valgkomiteen satt 1 år for nestleder denne perioden.

DET BLIR SERVERT KAFFE/TE OG KAKE.
Vel møtt!
Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.
Hilsen Styret

 

Innkalling til Årsmøte i Fengur Islandshestforening, 2019

Dato: 22.januar 2019
Sted : Havrebua
Kl 1900

Saker:
1) Registrering av stemmeberettigede
2) Velge dirigent og 2 representanter til å skrive under protokollen
3) Godkjenning Innkalling og saksliste
4) Behandle foreningens årsmelding
5) Behandle foreningens regnskap i revidert stand
6) Kontingent 2020
7) Behandle innkomne forslag
11) Valg

Det blir et foredrag med veterinær Tor Formo rett etter årsmøtet.

INNKOMNE FORSLAG MÅ VÆRE INNSENDT TIL STYRET SENEST 7. JANUAR.

DET BLIR SERVERT KAFFE/TE OG KAKE.

Vel møtt!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.

Hilsen Styret

Fra valgkomiteen, valg 2019

Årsmøte 2019 blir 22. januar, og valgkomiteen er i gang med arbeidet sitt. Følgende verv skal fylles:
Leder – for ett år
Styremedlem – for to år
Ungdomsrepresentant (13-25 år) – for to år
Revisor – for to år

Følgende er ikke på valg i 2019:
Nestleder Katrine Hoff – til 2020
Sekretær Ina Kyrkjebø Wickmann – til 2020
Kasserer Magdalene Storsveen – til 2020
Varamedlem Mathilde Rosenvinge Høyem – til 2020

Vi vil gjerne ha innspill fra medlemmene på aktuelle kandidater. Send innspill på messenger til Nina Berglund Ringerud eller Gunhild Haugum, INNEN 15. DESEMBER.

Hilsen valgkomiteen.

Årsmøte 2018

 
Hei alle sammen 🙂
Vi minner om årsmøte 2018 , i Havrebua på Stav , tirsdag 13. februar kl 1900. Ida Gillebo kommer og forteller fra FEIF sitt avlseminar på Island. Det blir spennende.
 
Vi vil samtidig minne om at du må ha betalt medlemskontingent for 2018 for å kunne stille til valg, ha talerett og for å ha stemmerett på årsmøtet. Du må i tilllegg ha vært medlem i minimum en måned. Dette er sjekket med Norges idrettsforbund, og deres reglement som er overordnet våre vedtekter. Det betyr at dersom du var medlem i 2017 og ikke har betalt årskontingent for 2018, så er du å anse som medlem fortsatt, men du har ikke stemme og talerett på årsmøtet. Dersom du har vært medlem i minimum en måned OG har betalt årskontingent for 2018 så har du stemme og talerett på årsmøtet.
 
Vi ønsker alle velkommen på Årsmøtet og håper å se mange av dere der. Det blir servert kaffe, te og kaker 🙂
 
vennlig hilsen styret