Fra valgkomiteen, valg 2019

Årsmøte 2019 blir 22. januar, og valgkomiteen er i gang med arbeidet sitt. Følgende verv skal fylles:
Leder – for ett år
Styremedlem – for to år
Ungdomsrepresentant (13-25 år) – for to år
Revisor – for to år

Følgende er ikke på valg i 2019:
Nestleder Katrine Hoff – til 2020
Sekretær Ina Kyrkjebø Wickmann – til 2020
Kasserer Magdalene Storsveen – til 2020
Varamedlem Mathilde Rosenvinge Høyem – til 2020

Vi vil gjerne ha innspill fra medlemmene på aktuelle kandidater. Send innspill på messenger til Nina Berglund Ringerud eller Gunhild Haugum, INNEN 15. DESEMBER.

Hilsen valgkomiteen.

Comments are closed.