Minner om årsmøte 2019, med valgkomiteens innstilling

Innkalling til Årsmøte i Fengur Islandshestforening, 2019

Dato: 22.januar 2019
Sted : Havrebua
Kl 1900

Saker:
1) Registrering av stemmeberettigede
2) Velge dirigent og 2 representanter til å skrive under protokollen
3) Godkjenning Innkalling og saksliste
4) Behandle foreningens årsmelding
5) Behandle foreningens regnskap i revidert stand
6) Kontingent 2020
7) Behandle innkomne forslag
11) Valg

Det blir foredrag om førstehjelp på hest og hva det er lurt å ha i stallapoteket, med veterinær Tor Formo rett etter årsmøtet.
____________________________________________________________________

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøte i Fengur 2019

 

Leder (NY for 1 år): Mathilde R. Høyem, Lillehammer

Nestleder (NY for 1 år): Marit Fliflet, Gausdal

Sekretær (ikke på valg): Ina K. Wickmann, Gausdal

Kasserer (ikke på valg): Magdalene Storsveen, Ringebu

Styremedlem (NY for 2 år): Stine Studsrød, Lillehammer

Ungdomsrepresentant (NY for 2 år): Ida Christence Kval, Lillehammer

Vara (NY for 2 år): Monica Hjelle, Dovre

Revisor (ikke på valg): Nina Rokvam, Gausdal

Revisor (NY for 2 år): Svein Fyksen, Gausdal

 

Valgkomite (ikke på valg): Nina Berglund Ringerud, Østre Toten og Gunhild Haugum, Ringebu

 

Valgperiode for nestleder er normalt 2 år, men for å sikre en god balanse i forhold til utskiftninger i styret ved neste valg,  har valgkomiteen satt 1 år for nestleder denne perioden.

DET BLIR SERVERT KAFFE/TE OG KAKE.
Vel møtt!
Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.
Hilsen Styret

 

Comments are closed.